BLESSUREPREVENTIE


“Wat we niet kunnen voelen, kunnen we ook niet helen”. (John Bradshaw, 1966)

 

Blessurepreventie is het gezonde lichaam gezond houden. Blessurepreventie is het totaal aan maatregelen die men kan nemen, om schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen. Hierbij is het belangrijk om de persoonsgebonden ook wel genoemd endogene factoren (belastbaarheid: typologie, leeftijd, aanleg, etc.) en de omgevingsgebonden ook wel genoemd exogene factoren (belasting: type sport, trainingsuren, werkomstandigheden, etc.) optimaal op elkaar af te stemmen.

 

Wanneer de belasting groter wordt dan de belastbaarheid, zal het lichaam reacties geven. Van belang is dat het lichaam de kans wordt gegeven om te herstellen. Immers, belasting en herstel zijn een functionele eenheid.

 

Niet altijd kunnen blessures worden voorkomen. Er is nog veel onwetendheid bij sporters over gezond sporten en blessurepreventief sporten. In mijn functie als sportmasseur en daarnaast als hardlooptrainster zie ik een belangrijke rol weggelegd op het gebied van primaire blessurepreventie. Door middel van goede voorlichting over verantwoord bewegen en oog te hebben voor de individuele belasting en de belastbaarheid, goede trainingsopbouw, een trainingsprogramma met aandacht voor kracht, lenigheid, coordinatie en spierversterking, hoop ik de sporters in mijn trainingen fit en blessurevrij te houden.   

 "TIJD DIE WE NEMEN, IS DE TIJD DIE ONS IETS TERUGGEEFT!", E. Ferstl "55